Brewing 泡茶

Experience these premium brewing utensils from zi-sha (紫砂) from Yi Xing 宜兴, Ni Xing Tao 坭兴陶 from Guangxi, fine porcelain gai-wan & teapot from Jing De Zhen 景德镇, and modern borosilicate glassware.